Mikael Richter

Allt hopp är ute

32 x 56 cm
vinyl on aluminum
GAS#2627

I'm interested in "Allt hopp är ute", please contact me.

9 + 6 =