Mikael Richter

Allt förlöper fint

23 x 64 cm
vinyl on aluminum
GAS#2548

I'm interested in "Allt förlöper fint", please contact me.

1 + 6 =