Kjell Erik Killi-Olsen

Gutten med den korte foten, 2001

73 x 20 x 20 cm
bronze
GAS#9340

I'm interested in "Gutten med den korte foten", please contact me.

11 + 1 =